Mail: kundtjanst@dx-radio.seRåd om uppförande, frakt, leverans och ansvar för varan.

Här hittar du tips och råd kring leverans av varor, porto- och fraktkostnader, uppförande samt gällande ansvarsfrågan (se längre ned).

Du tjänar på att vara tydlig!

Det är alltid en trygghet för köparen att känna till vad totalkostnaden kommer att bli. Det leder ofta till en mer positiv upplevelse både för köpare och säljare.

En bra tumregel är att i möjligaste mån uppge all information en köpare kan behöva för att räkna ut totalkostnaden för en vara. Det handlar i första hand om frakt och ev avgift för emballage.

Det som står i annonsen är det som gäller – så var tydlig redan från början! Övrigt kan bli föremål för diskussion mellan köpare och säljare.

Fraktkostnaden som du eventuellt anger gäller enbart för leverans inom Sverige.Avhämtning

Om du i annonsen skriver att föremålet måste avhämtas på plats, betyder det att köparen måste hämta objektet.

Det kan vara ett alternativ om ditt objekt inte lämpar sig för att skickas, men kom ihåg att du begränsar antalet köpare i och med detta.

De allra flesta objekt kan dock skickas. Bussgods skickar t ex radiogrammofoner och andra riktigt tunga och skrymmande objekt till en relativt låg kostnad.Uppföra sig på annonssidan

Vare sig dagspress eller annonsmedia på internet går fritt från kriminella personer.

Vad ni inte skall göra är att använda DX-Radio annonssida som klagotavla.

Om ett föremål har ett pris som är för bra för att vara sant, så är det kanske inte det. Hälerilagen tar numera inga hänsyn.

Har du blivit lurad, då skall du göra en polisanmälan. Ofta räcker det med att hota att göra en, räcker inte det - gå till polisen.

I övrigt är DX-Radio helt neutralt. Personer som bevisligen säljer ex.vis stöldgods kan tas bort från sidan, men det krävs mer än hörsägen och lösa rykten.

Tänk först - handla sen! Det du köper är vanligtvis begagnat, med de skavanker och brister som finns på begagnade varor.

Kräv vid osäkerhet ett skrivet köpekontrakt, dvs gör upp skriftligt med säljaren om vad som skall gälla. Köplagen är det som gäller och enligt denna kan båda parterna avtala "vad som helst", så länge båda parter är överens. Läs mer på: Konsumentverkets hemsida om Privatköp

Om säljaren har ett mobilnummer, ta hemnumret också så får du enklare tag i säljaren i efterhand. Det är särskilt viktigt om du betalar i förskott.Är det möjligt att publicera namnen på dem som missköter sig?

Enligt svensk lag är det inte möjligt. Tvärtom gör man sig själv till brottsling genom att göra det. DX-Radio loggar alla tider och IP-nummer för annonser.
Rapportera därför missgärningar till Polisväsendet i första hand.Ansvar för leverans och varans skick

 • Fraktskada
 • Avsändaren ansvarar alltid för att varan paketeras på ett fullgott sätt. Om en väl emballerad vara skulle skadas under leveransen kan mottagaren göra en reklamation till speditören.

  Om paketeringen, utifrån speditörens bedömning, skulle anses bristfällig är avsändaren skyldig att ersätta den skadade varan. Dialog kring hur detta ska lösas måste ske mellan köparen och säljaren. DX-Radio kan aldrig lösa denna typ av frågor åt er.

 • Leveransen saknas
 • Det händer mycket sällan att brev eller paket inte kommer fram till mottagaren. Skulle du sakna en leverans - kontakta alltid avsändaren för att se vad som kan ha hänt.

  Paket kan spåras via kolli- eller fraktsedelsnummer via speditörens hemsida. Om försändelsen inte återfinns kan ni reklamera det inträffade hos speditören.

  Ansvaret för att försändelsen levereras till angiven adress ligger hos speditören. När säljaren postat brevet/paketet har denne fullgjort sin del av avtalet.

  Vid värdefulla leveranser, skicka alltid varan med spårbar försändelse, tex som paket eller rekommenderat brev. Enbart rekommenderade försändelser ersätts av Posten.

 • Ej uthämtat brev/paket
 • En försändelse som inte hämtas ut ligger kvar på utlämningsstället en begränsad tid. Efter liggtiden skickas vanligen brevet/paketet tillbaka till avsändaren som då kan bli debiterad för returportot. Om mottagaren underlåtit att hämta ut försändelsen kan denne anses betalningsskyldig för returportot.

  Tips! Påminn mottagaren om du misstänker att en försändelse ligger och väntar lite för länge.

 • Fel i varan
 • Köparen har rätt att få en vara som motsvarar förväntningarna utifrån annonsbeskrivningen samt eventuella överenskommelser er emellan.

  Om felaktig vara levereras är säljaren ansvarig för att felet åtgärdas. Det kan ske genom återköp, utskick av ny vara, eller annan kompensation.

  Liksom i övriga situationer måste säljaren och köparen tillsammans komma fram till en lösning. DX-Radio kan aldrig ta ställning i dessa frågor.Annat viktigt