Mail: kundtjanst@dx-radio.seVillkor

Användar- & annonsvillkor

Dessa Villkor för annonsering gäller för tagande av annonsutrymme i tjänsten DX-Radio, www.dx-radio.se (”Annons”) som tillhandahålls av SRSWWI (”srswwi.se”). De villkor som vid var tid finns publicerade på www.dx-radio.se (”Webbplatsen”) gäller för samtliga Annonser. SRSWWi förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av dessa Villkor, när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

Annons kan läggas upp av en privatperson eller av en företagare (gemensamt "Annonsör").

Alla transaktioner genomförs direkt mellan besökarna. DX-Radio är således inte part i dessa transaktioner.

DX-Radio har varken kunskap om eller möjlighet att kontrollera varor och eller tjänster som tillhandahålls eller säljarens uppgifter om dessa. DX-Radio har således inget ansvar för några varor eller tjänster som erbjuds via Webbplatsen eller för marknadsföringen av varor eller tjänster i Annons. DX-Radio är inte i något fall skyldigt att lämna ersättning till besökare på grund av felaktiga uppgifter, fel eller brist i vara eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller utebliven betalning eller av annan anledning på grund av köp eller försäljning via Webbplatsen. För det fall DX-Radio ändå befinns skyldigt att lämna ersättning till besökare eller tredje part i fall som anges ovan, skall den besökare som orsakat skadan ersätta DX-Radio fullt ut.

Annonsören intygar och garanterar att angivna uppgifter i Annonsen om varans skick, egenskaper och varumärke är korrekta, att uppgifter i Annonser är korrekta, att Annonsören har rätt att utannonsera vara eller tjänst samt att Annonsen inte strider mot svensk lag.

Genom att lägga upp Annons och bild på Webbplatsen beviljar Annonsören SRSWWi en icke-exklusiv, i tiden obegränsad, överlåtbar och oåterkallelig licens att helt eller delvis nyttja och tillgängliggöra innehåll som publiceras av Annonsören på Webbplatsen. Licensen innebär att SRSWWi, oavsett syfte och oavsett i vilken form eller med vilken teknik, har rätt att använda, kopiera, överföra, tillgängliggöra, bearbeta, översätta och distribuera hela eller delar av Annons och bild inom koncernen. Licensen gäller i SRSWWi egen verksamhet. Denna licens gäller även om Annonsören tar bort Annons från Webbplatsen. Genom att lägga upp Annons på Webbplatsen intygar Annonsören att SRSWWi har rätt att göra det ovanstående.

DX-Radio tillåter endast att Annonsörens egna bilder publiceras i Annonsen.

En Annons får inte innehålla material som är olagligt eller som kan uppfattas som stötande. DX-Radio förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående varning och utan motivering ta bort Annons som DX-Radio bedömer olämplig.

Varor och tjänster som inte är tillåtna att erbjuda enligt svensk lag får inte läggas upp i Annons på Webbplatsen.

Om person och eller företag utsätter besökarna på DX-Radio för bedrägeri eller på annat sätt stör verksamheten, förbehåller sig DX-Radio rätten att förbjuda Annonsör att medverka. Förbudet kan innefatta såväl användaruppgifter som ip-nummer.

DX-Radio godkänner inte att länkar till andra annonsforum eller liknande webbplatser/verksamheter publiceras i Annonsen.

DX-Radio kan utan att meddela Annonsören komma att ändra i befintlig Annons för att upprätthålla DX-Radio vid var tid gällande Villkor.

DX-Radio förbehåller sig rätten att underlåta att införa samt helt eller delvis ta bort Annons om den inte är förenlig med DX-Radio Villkor eller på annat sätt anses som olämplig.

Annonsering på DX-Radio skall ha ett klart radiorelaterat samband. Begreppet radio är brett, men i huvudsak är det sändare och mottagare inom amatörradio, DXing, åkeri, PMR och privatradio som skall återfinnas på Webbplatsen.

DX-Radio upplåter plats för annan elektronisk utrustning under Elektroniktorget.

DX-Radio svarar inte för korrektur- eller skrivfel på Webbsidan och inte heller i något fall för besökares förlust av data i samband med användandet av Webbplasten.

Webbplasten är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Webbplatsen kan dock komma att drabbas av driftstörning och DX-Radio försöker alltid åtgärda detta så fort som möjligt. Besökare kan inte i något fall rikta krav mot DX-Radio på grund av driftstörningar, eller för att Webbplatsen inte varit åtkomlig, fungerat tekniskt tillfredsställande eller innehållit datavirus eller liknande fel.Kortversion

DX-Radio gör vad som är möjligt för att Webbplasten skall finnas igång. Om du bråkar stänger DX-Radio av dig och tar bort dina annonser. Det du skriver i annonsen skall vara sant, riktigt och lagligt. Bilden skall vara på din produkt. DX-Radio får använda sig av din bild till annat. DX-Radio behöver inte meddela dig om något av detta.Det är gratis för alla, privatpersoner som företag, att sälja, köpa eller byta radioprylar på DX-Radio - nu och i all framtid.Annat viktigt

 • Cookies

  Cookies

  Enligt den svenska lagen om elektronisk kommunikation (från 25 juli 2003) ska alla svenskregisterade webbplatser som använder cookies informera besökaren om följande:
  Om Webbplatsen innehåller cookies, vad cookies är och vad de används till och hur besökaren kan undvika cookies.

  DX-Radio informerar därför om följande:
  Webbplatsen innehåller cookies. En cookie, kaka, är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på webbplatsen. Informationen i datafilen gör det möjligt att tillgodose besökarens val på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies: cookies och session cookies. Om besökarn väljer att inte godkänna användandet av cookies, kommer funktionen hos DX-Radio att vara låg. Bland annat går det inte att annonsera. Därför rekommenderar vi användaren att inte undvika cookies. DX-Radio använder sig av typen av cookies som kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

  Det går inte att använda DX-Radio för annonsering utan att tillåta så kallade session cookies.

  Läs mer om cookies här

 • PUL

  Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL / GDPR)

  Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

  DX-Radio behandlar inga personuppgifter som berörs av PUL.

  DX-Radio överlåter inga personuppgifter om besökare till någon, dock kan uppgifter överlämnas till berörd myndighet om brott eller misstanke om brott föreligger.

  DX-Radio hjälper polisen om olagligheter förekommer i annonser.
  Identiteten på en annonsör kan fastställas av Internetleverantören eftersom till exempel IP-adressen loggas vid all annonsering.

  Den registrerade har, bland annat enligt personuppgiftslagen, vissa rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, till exempel rätt att få information om behandling av uppgifter samt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter.

  Besökare, som har tagit del av information om behandlingen, lämnar härmed sitt samtycke till att personuppgifter om besökaren behandlas enligt ovan och till att personuppgifter må överföras till stat som inte ingår i EU eller EES.

  Läs mer om Allmänna dataskyddsförordningen här